What’s the best age to learn a new language?

In this video,  Patricia Kuhl, a reputable neuroscientist, explains us why it is better to acquire more than one language simultaneous, but when she explain the “critical period hypothesis” (that is children acquire a language native like just up to the age of 7), than it is better to be a little bit critical: hypothesis means that it is a suggestion but there is no consensus on it especially to set a precise age boundary. Laura Ann Petitto, another reputable neuroscientist, suggest that the critical age maybe 10 or even later…

Advertisements
Video | Posted on by | Tagged , , | Leave a comment

İkidillilik ve yaratıcılık

Yaşadığımız çağda, daha önce hiç olmadığı kadar yeniliğe ve yaratıcılığa önem veriliyor. Gelişen teknoloji, yaratıcılık gerektirmeyen işleri gittikçe yok ediyor. Çocuklarımızın da yaşadığımız dünyada sorun çözebilen, yaratıcı insanlar olarak yetişmesi bu açıdan çok önem taşıyor.

Yaratıcılık, aniden gelen ilham değil, yeni, özgün fikirler ve kavramlar arasında bağlantılar kurarak farklı düşünme yolları açabilme yeteneğidir. Çok dilli çocukların yaratıcılığı, buzdağının su altındaki kısmı gibidir. Yaratıcılık günlük problemlere özgün çözümler bulabilmektir. Tek dilli bir çocuğa bir çivi ile ne yapabileceği sorulduğunda muhtemelen iki şeyi birbirine bağlamak, tutturmak için ya da bir şeyi asmak için kullanacağını söyler. İki dilli bir çocuğa aynı soru sorulduğunda, faklı yanıtlar da verebilir; örneğin kolye yapılabilir, süs eşyası ya da oyuncak yapılabilir diye yanıtlayabilir. İki dilli yazarların en önemli ilham kaynaklarından biri de ikidilliliktir. Örneğin, Nobel ödüllü yazar Elias Canetti, “kurtarılmış dil” adlı kitabında konuştuğu dillerin hayatını nasıl şekillendirdiğini anlatır.

Posted in advantages | Tagged | Leave a comment

Bilişsel avantajlar ve seçici dikkat (selective attention)

Bilişsel avantajlar ve seçici dikkat (selective attention)

Yaklaşık kırk yıldan beri, nöropsikolog Ellen Bialystok, iki dilliliğin zihnin üzerindeki etkileri konusunda araştırmalar yürütmektedir. Araştırlamarı sırasında Bialystok, üstdilin avantajları arasında en belli başlıcasının ana bağlama odaklanarak, bunun dışındaki ikincil bilgilerin filtrelenmesi olduğunu fark etti. Örneğin, bir araştırma sırasında tek dilli ve çift dilli çocuklardan kendilerine verilen cümlelerin dilbilgisi kurallarına uyup uymadıklarına karar vermeleri istendi.  Burada verilen bazı cümleler “yeşil elmalar burunda yetişir” gibi gibi anlam olarak saçma iken, bazı cümleler de anlam olarak doğru ama dilbilgisi hataları içeriyordu. İki dilli çocuklar verilen göreve sadık kalarak dilbilgisi kurallarına uygun cümleleri buldular ve cümlelerin anlamlı/anlamsız olmasının dikkatlerini dağıtmasına izin vermediler. Tek dilli çocuklar ise anlama çok bağlı kalıyorlardı (bu cümle komik, doğru değil” vb). Bialystok, iki dilli çocukların bir dili konuşurken diğer dili devamlı perdeledikleri ve bu sürekli  “cimnastiğin” beynin seçici dikkat bölümünü güçlendirdiğine karar verdi.

Posted in advantages, early bilingualism | Tagged , , | Leave a comment

Early Bilingualism Advantages

If you have found this page, you are probably looking for some tips to grow up your child with two or more languages. Maybe you want to check if it is possible to grow up bilingual in a monolingual society like Turkey or you want to get information about the advantages of knowıng two or more languages since infancy.  Maybe your are a teacher and you have students that can speak more than two language and you want to learn why they are so special.

This blog is about the advantages of been a multilingual child, how to learn foreign languages at early ages effectly and the methods of growing up your children bilingual even if you are monolingual

 

Posted in early bilingualism | Tagged , , | Leave a comment

Önde olmak

 

Bu bloğu ziyaret etmekteyseniz, o halde büyük ihtimalle bir anne-babasınız ve çocuğunuzun iki yada belki daha fazla dili rahatlıkla konuşabilmesini istiyorsunuz. Belki etrafınızda böyle çocuklar var. Onlar kendilerini iki dilde rahatlıkla ifade edebiliyorlar ve sizde bu blogta böyle bir çocuk yetiştirmenin püf noktalarını arıyorsunuz. Belki de tek dilli bir ülke olan Türkiye’de nasıl en az iki dil konuşabilen bir çocuk yetiştirebileceğinizi, bunun getireceği avantajları öğrenmek istiyorsunuz; ya da bir öğretmensiniz ve iki dilli öğrencilerinize daha iyi yardımcı olmak, onları farklılıklarının nedenini anlamak isyitorsunuz.

Bu blogta iki (ya da daha fazla) dilliliğin avantajlarını, çocukların nasıl etkili bir şekilde ikinci bir dili öğrenebildiklerini, çocuklarımızı iki dilli yetiştirmek için hangi oyunları/etkinlikleri kullanabileceğimizi ve bu süreçte yaşanabilecek güçlüklerin üzerinde duracağız.

Posted in early bilingualism | Tagged , , | Leave a comment