Bilişsel avantajlar ve seçici dikkat (selective attention)

Bilişsel avantajlar ve seçici dikkat (selective attention)

Yaklaşık kırk yıldan beri, nöropsikolog Ellen Bialystok, iki dilliliğin zihnin üzerindeki etkileri konusunda araştırmalar yürütmektedir. Araştırlamarı sırasında Bialystok, üstdilin avantajları arasında en belli başlıcasının ana bağlama odaklanarak, bunun dışındaki ikincil bilgilerin filtrelenmesi olduğunu fark etti. Örneğin, bir araştırma sırasında tek dilli ve çift dilli çocuklardan kendilerine verilen cümlelerin dilbilgisi kurallarına uyup uymadıklarına karar vermeleri istendi.  Burada verilen bazı cümleler “yeşil elmalar burunda yetişir” gibi gibi anlam olarak saçma iken, bazı cümleler de anlam olarak doğru ama dilbilgisi hataları içeriyordu. İki dilli çocuklar verilen göreve sadık kalarak dilbilgisi kurallarına uygun cümleleri buldular ve cümlelerin anlamlı/anlamsız olmasının dikkatlerini dağıtmasına izin vermediler. Tek dilli çocuklar ise anlama çok bağlı kalıyorlardı (bu cümle komik, doğru değil” vb). Bialystok, iki dilli çocukların bir dili konuşurken diğer dili devamlı perdeledikleri ve bu sürekli  “cimnastiğin” beynin seçici dikkat bölümünü güçlendirdiğine karar verdi.

Advertisements

About annalia proietti

Ben üç dilli (2002 ve 2005 doğumlu) iki çocuk annesiyim. Değişik ülkelerde (İtalya, İrlanda, İngiltere, Rusya, İsveç) eğitim aldım ve ikidillilik üzerine doktora yaptım.
This entry was posted in advantages, early bilingualism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s